DEME Environtmental Contractors (DEC, DEME Group), Technieker

Ben Godaert, 24j

Ben hecht veel belang aan de verder duurzame ontwikkeling van de haven en kan dankzij zijn kennis van grond-en waterzuiveringsinstallaties hieraan meewerken. Als technieker draagt hij zijn steentje bij om het 'propere' imago van de haven op te krikken. Als hij voorbij een project rijdt, waar hij aan heeft meegewerkt, wil hij kunnen vertellen hoe trots hij hierop is.

 

Over DEC

DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationale specialist in milieuprojecten die zich vooral bezighoudt met bodemsanering en grondwaterzuivering, slibverwerking, waterbouwwerken, recyclagetechnieken, het afdekken en saneren van stortterreinen, waterwerken, milieubaggerwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.